Obvestilo: ker želimo omogočiti varno brskanje po naših spletni strani, je stran nkm-jezero.si zaščitena s protokolom https 
in prikazuje zgolj varne vsebine. Lestvice in rezultate prenašamo s strani MNZ Gorenjska in MNZ Ljubljana, ki pa nimajo 
omogočene varne povezave. Če želite lestvice videti, morate v vašem brskalniku omogočiti prikaz blokiranih vsebin.