Naslov:
NK Jezero Medvode
Medvoška c. 9,
1215 Medvode

Tel.:  01/362-34-22
Fax: 01/3623 424
Email: jezero.medvode@t-2.net
Splet: www.nkm-jezero.si

Ustanovljen leta: 1972
Davcna številka: SI57966451
Trr: 02021-0014542443
Matična: 5141532

Predsednik: Dejan Vuković
Sekretar: Jurca Simon