V nogometnem klubu Jezero Medvode smo ponosni, da s spodbujanjem dela, vztrajnosti in medsebojnega spoštovanja vzgajamo mlade v zdravem športnem duhu in skrbimo za razvoj kakovostnega športa v občini Medvode. V bližnji preteklosti smo zabeležili velik porast vadečih v našem klubu, skupaj s tem pa so prišli tudi mnogi športni uspehi. Naši cilji so ustvariti stabilen nogometni klub, ki bo mladim omogočal športni in osebnostni razvoj. Na mladinskem in članskem nivoju pa želimo igrati pomembno vlogo na regijskem in državnem nivoju. Za izvajanje kakovostne vadbe ter razvoj in napredek mladih igralcev je potrebno zagotoviti dobre pogoje za treniranje in igranje, imeti urejeno infrastrukturo in dober strokovni kader.

Mladinsko nogometno šolo našega kluba predstavlja sedem selekcij od 8. do 18. leta, nadgradnjo mladinske nogometne šole pa predstavlja članska ekipa, ki uspešno nastopa na državnem nivoju. Dobro sodelujemo tudi z vsemi občinskimi šolami, tako da na vseh osnovnih šolah izvajamo program Otroške nogometne šole (ONŠ) Medvode. Z letošnjim šolskim letom nam je uspelo doseči dogovor tudi z OŠ Vodice, zato program ONŠ Medvode izvajamo še v sosednji občini. V klubu je trenutno aktivnih preko 120 registriranih igralcev, v ONŠ pa še okoli 80 vadečih otrok. Poleg ligaških tekmovanj se predvsem z mlajšimi selekcijami udeležujemo tudi mnogih turnirjev doma in v tujini. V prihodnosti želimo z mlajšimi selekcijami postopoma napredovati, širiti naše sodelovanje s klubi in šolami ter igrati pomembno vlogo v nogometu na regijskem in državnem nivoju.